ວິດີໂອ

ຂະບວນການ Rolling Tatter Outer Tank

ຄວາມດັນແລະຄວາມດັນປ່ຽງ

One Way Release Valve

Leaking Testing

ຂະບວນການມ້ວນທໍ່ພາຍໃນ

Enemal Coated